/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

سازمان حقوق بشر ایران: گزارش سالانه اعدام در سال میلادی ۲۰۱۰

23 فوریه 11
او اضافه کرد میزان اعدامها در سال جدید میلادی از مرحله هشدار گذشته. تعداد زیادی زندانی سیاسی و غیر سیاسی در زندانها در نوبت اعدام هستند و ما از سازمان ملل می خواهیم تا به سرعت یک گزارشگر ویژه را به ایران بفرستد.

بر اساس گزارش های موجود بیش از ۲۰۰ مورد اعدام در سال گذشته صورت گرفته که بدلیل تفاوت تعداد اعدام ها در گزارشها ی مختلف در این گزارش لحاظ نشده . "حقوق بشر ایران" معتقد است بر اساس گزارش های تایید نشده میزان واقعی اعدام ها بیش از آماری است که در این گزارش منتشر شده است . منابع: گزارش حاضر بر اساس منابع رسمی تنظیم شده. این اطلاعات توسط اعضای حقوق بشر ایران استخراج و گرداوری شده. ۵۷ درصد گزارش های اعدام از اطللاعات منتشر شده توسط خبرگزاریهای رسمی ایران و یا اظهارات مقامات بلند پایه قضایی جمع آوری شده. در سال گذشته "سازمان حقوق بشر ایران" گزارشهایی از اعدامهای دست جمعی را دریافت کرد که توسط منابع رسمی گزارش نشده. در گزارش حاضر ما تنها گزارش هایی را که توسط دو منبع مستقل تایید شده اند را ذکر کرده ایم. در مواردی که سایر سازمانهای مدافع حقوق بشر گزارشهایی را منتشر کرده اند ما تنها در صورتیکه منابع موثق ( وکیل، خانواده قربانی یا شاهد عینی) در داخل ایران توانسته اند این گزارش ها را تایید کنند آنرا به آمار خود اضافه کرده ایم.


مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی

• حد اقل پانصد و چهل و شش (۵۴۶) تن در سال ۲۰۱۰ میلادی در ایران اعدام شده اند.

• سیصد و دوازده (۳۱۲ ) مورد توسط مقامات ایران بصورت رسمی یا غیر رسمی تایید شده است

• بیش از ۲۰۰ مورد اعدام به "حقوق بشر ایران " گزارش شده اما بدلیل تفاوت تعداد اعدام ها در گزارشها ی مختلف در گزارش سالیانه درج نشده

• سازمان تا این لحظه قادر نبوده تا جزییات این گزارش ها را تایید کند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد .

• حد اقل دو نوجوان در بین اعدام شدگان سال گذشته وجود داشته اند.

• حداقل هشت زن در سال گذشته اعدام شده اند.

• در بین موارد اعلام شده توسط منابع دولتی تنها ۳۲ درصد افراد اعدام شده نامشان به طور کامل ذکر شده.

• نوزده (۱۹ ) مورد اعدام در ملا عام صورت گرفته.

• حداقل پنجاه و پنج فرد غیر ایرانی ( پنجاه و سه شهروند افغان، یک شهروند نیجریه و یک شهروند غنا) در بین اعدام شده گان بوده اند.


سال ۲۰۱۰ میلادی: بالاترین میزان اعدام سالانه در ده سال گذشته- طبق آمار گزارش شده توسط سازمان عفو بین الملل (امنستی) و سازمان حقوق بشر ایران

• سال ۲۰۰۰: ۱۶۵ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۱: ۷۵ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۲ : ۳۱۶ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۳ : ۱۵۴ اعدام (امنستی ) • سال ۲۰۰۴: ۱۰۸ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۵: ۹۴ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۶: ۱۷۷ اعدام (امنستی ) • سال ۲۰۰۷: ۳۱۷ اعدام (امنستی)

• سال ۲۰۰۸: ۳۵۰ اعدام (گزارش سازمان حقوق بشر ایران)، (۳۴۶ اعدام گزارش امنستی)

• سال ۲۰۰۹: ۴۰۲ اعدام (گزارش سازمان حقوق بشر ایران)، (۳۸۸ اعدام گزارش امنستی)

• سال ۲۰۱۰: ۵۴۶ اعدام (گزارش سازمان حقوق بشر ایران)


گزارشها از اعدامهای دست جمعی استان خراسان

سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی گزارش های متعددی از اعدامهایی دریافت کرد که توسط مقامات ایران ذکر نشده اند . بیشتر این گزارشها خبر از اعدامهای متعدد در زندانهای استان خراسان داشت. بطورخاص گزارشها حاکی از وقوع اعدامهای دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد دارد.

بیشتر این اعدامها بصورت مخفیانه و بدون اطلاع دادن به اعضای خانواده و وکلای متهمان صورت گرفته است.

این اعدامها از سال میلادی۲۰۰۹ آغاز شده و از زمانی که غلامسحین محسنی اژه ایی به سمت دادستان کل کشور شده رسیده به شدت افزایش یافته است.

منابعی که در تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفته اند شامل منابع موثق در تماس مستقیم با سازمان "حقوق بشر ایران" ، گزارش های سایر سازمان های حقوق بشری و گزارش های تائید شده توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی هستند. "حقوق بشر ایران" تنها گزارشهایی را که توسط بیش از یک منبع مستقل ذکر شده اند مورد تایید قرار داده و در آمار سالانه قرار داده است.

موارد ذیل در گزارش حاضر شامل شده اند:

پنجاه (۵۰) اعدام در ماههای فوریه و آوریل ( بهمن ۸۸ تا اردیبهشت ماه ۸۹ ) در زندان وکیل آباد مشهد صورت گرفته است. ۳۵ اعدام در روز دهم آوریل صورت گرفته که تنها پنج مورد توسط منابع رسمی ایران گزارش شده است. منبع: احمد قابل یکی از مخالفان دولت و روشنفکر دینی نزدیک به محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران که مدت صد و هفتاد روز را در زندان وکیل آباد گذرانده از انجام اعدامهای دسته جمعی خبر داد. او در ماه ژوئن از زندان آزاد شد و اعلام کرد در بندی که او نگهداری می شد پنجاه تن از زندانیان اعدام شده اند. آقای قابل به دلیل افشای این اطلاعات دوباره بازداشت و راهی زندان شد.

۴۵ شهروند افغان در ماه آوریل در شمال خراسان اعدام شدند. منابع و سازمانهای حقوق بشری در افغانستان این گزارشها را تهیه کرده اند. نمایندگان مجلس در افغانستان و سازمانهای مدافع حقوق بشر از تحویل چهل و پنج جسد در سه روز در مرز هرات خبر دادند. فعالان مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان که با سازمان حقوق بشر ایران در تماس بوده اند معتقد هستند تعداد واقعی جسد های انتقال یافته توسط ایران بیش از چهل و پنج جسد است اما "حقوق بشر ایران" در این گزارش عدد ۴۵ اعدام را ذکر میکند.

۷ شهروند افغان در ماه مه (خرداد) در شهر تایباد اعدام شدند. نام این افراد در گزارشها ذکر شده ویک وب سایت خبری افغان در تماس با "حقوق بشر ایران" این گزارشها را تایید کرد.

اعدام دست جمعی ۴۶ شهروند در یک روز در ماه تیر و یا مرداد در زندان وکیل آباد مشهد. منابع موثق در تماس با "حقوق بشر ایران" این گزارشها را ارائه دادند.

اعدام دست جمعی شصت و هفت تن در روز هجده آگوست. منابع موثق در تماس با "حقوق بشر ایران"، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و ابراز نظر غیر رسمی مقامات بلند بای قضایی این گزارش را تایید می کنند.

یک شهروند اهل کشور غنا در ایران اعدام شده است. آغاسی آکابا در روز هجدهم آگوست در میان اعدام شدگان است.

۱۳ نفر روز پنج اکتبر در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخته شده اند. یک شهروند اهل نیجریه به نام پاول چیندو در میان اعدام شدگان بوده است.

ده نفر در تاریخ دوازدهم اکتبر، ده نفر در تاریخ بیست و ششم اکتبر، یازده تن در تاریخ ۹ نوامبر، ۹ تن در تاریخ سی نوامبر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند.

• بیش تر افراد اعدام شده در زندان وکیل آباد مشهد محکوم به قاچاق مواد مخدر شده بودند.

بیش از ۲۰۰ مورد زیر بدلیل تفاوت تعداد اعدام ها در گزارشها ی مختلف در این گزارش درج نشده است:

• اعدام ۵۰ نفر در زندان وکیل آبادمشهد درفوریه تا مارس (دیماه تا اسفند ماه ۸۸)

• اعدام ۵۰ تا ۷۰ نفر در روز چهارم آگوست در زندان وکیل آباد مشهد

• اعدام ۵۰ تا ۷۰ نفر در روز یازدهم آگوست در زندان وکیل آباد مشهد

• اعدام ۵۰ تا ۷۰ نفر در زندان بیرجند در ماههای آگوست تا نوامبر (مرداد تا آذر ماه ۸۹)

در مرداد ماه "حقوق بشر ایران" بیانیه ایی را صادر کرد و در آن نسبت به وقوع اعدامهای دسته جمعی به سازمان ملل متحد هشدار داد و خواستار فرستادن گزارشگر ویژه برای تحقیق در این زمینه شد.


مرور روند اعدامها در ماههای سال

نمودار موجود روند اعدامها در ماههای مختلف سال ۲۰۱۰ میلادی را نشان می دهد. تعدادی که با رنگ قرمز نشان داده شده اعدامهایی است که در این گزارش به دلیل دقیق نبودن تعداد افراد اعدام شده و یا تاریخ اعدام در این گزارش وارد نشده اند . بیشتر اعدامهایی که با رنگ قرمزنشان عدده شده اند در زندان مشهد در ماههای جولای و آگوست ( تیر و مرداد ۸۹ ) اتفاق افتاده اند .


اتهامات

نمودار حاضر اعدامهایی را که توسط مقامات رسمی گزارش شده را نشان می دهد. در این نمودار درصد اتهامات منجر به اعدام ذکر شده.

بر طبق گزارش رسانه های رسمی ایران، ۶۶ درصد افراد اعدام شده متهم جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر بودند . اتهام ۱۳ درصد افراد اعدام شده محاربه با خدا ، ۹ درصد تجاوز، ۵ درصد قتل نفس ، یک درصد اعمال خلاف عفت و یک درصد آدم ربایی بود. اتهام ۴ درصد افراد اعدام شده در اخبار رسمی ذکر نشده است. قابل ذکر است که اتهام بیشتر افرادی که طی اعدام های مخفیانه در زندان مشهد به دار آویخته شده اند قاچاق مواد مخدر بوده است. این اعدامها در این نمودار نیستند. باید یاداور شویم که تمامی متهمان قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب در پشت درهای بسته محاکمه می شوند.

محاربه:

اتهامی است که از جانب مقامات ایران بر علیه کسانی که در درگیری مسلحانه و یا گروههای مسلح مخالف عضویت داشته اند، زده می شود. مجازات محاربه با خدا اعدام است.

در سال گذشته ۳۸ نفر با اتهام محاربه در ایران اعدام شده اند. از این میان:

• سیزده نفر متهم به عضویت در گروه جندالله بودند . عمده این افراد اهل استان بلوچستان بودند.

• پنج نفر متهم به عضویت در گروه پژاک بودند

• سه نفر متهم به عضویت در "انجمن پادشاهی ایران" و بمب گذاری یک حسینیه در شیراز بودند. یکی از این افراد در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشت.

• یک نفر متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران

در تمامی این موارد گزارش هایی حاکی از اعترافات اجباری و شکنجه این افراد موجود است.

اعضای خوانواده و وکلای این افراد از زمان اجرای حکم اعدام بی خبر بودند.


اطلاعات مقامات ایران در مورد هویت افراد اعدام شده

تنها ۳۲ درصد اعدامیها را رسانه های رسمی ایران با نام و نام خانوادگی معرفی کرده اند. تنها گروه کوچکی از اعدامیان را با اطلاعات بیشتر چون سن آنها معرفی کرده اند.

حداقل هشت زن در میان اعدامیهای سال گذشته بوده. هویت سه تن از این زنان بر ما مشخص است. شهلا جاهد، شیرین علم هولی و مهین قدیری.

اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال

ایران اعدام نوجوانان را در سال ۲۰۱۰ ادامه داد. حداقل دو تن به اتهام جرایمی که در زمان ارتکاب آن به سن قانونی نرسیده بودند اعدام شدند.

آرش رحمانی پور متهم به محاربه از طریق عضویت در انجمن پادشاهی ایران. به گفته وکیل او خانم نسرین ستوده در زمان وقوع جرم کمتر از هجده سال سن داشت.

محمد نوجوانی که در شیراز محکوم به قتل نفس شده بود اعدام شد.همینطور در میان کسانی که در تابستان سال گذشته مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند گزارش شده که برخی کمتر از ۱۸ سال داشته اند. این گزارش ها هنوز تائید نشده اند .


سازمان حقوق بشر ایران*

“سازمان حقوق بشر ایران” یک نهاد غیر انتفاعی است که در داخل و خارج ایران فعالیت دارد. این نهاد مدنی از نظر سیاسی مستقل و با تمرکز بر موضوع حقوق بشر در ایران فعالیت می کند. این سازمان در شهر اسلو پایتخت کشور نروژ مستقر است. بعلاوه ایران سازمان حقوق بشر ایران اعضا و هوادارانی در کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن و سایر کشورهای اروپایی دارد.

این سازمان فعالیت خود را با همکاری شبکه ایی از مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایران آغاز نمود. وب سایت رسمی این سازمان در سال ۲۰۰۷ آغاز به کار نمود.

مهمترین فعالیت این وبسایت اطلاع رسانی درباره مجازات اعدام در ایران بوده است. هدف سازمان "حقوق بشر ایران" لغو مجازات اعدام در ایران است و برای دستیابی به این هدف، در جهت افزایش آگاهی شهروندان تلاش مینماید .

در زمان آغاز به کار سازمان تنها تعداد معدودی از فعالان حقوق بشری بر موضوع اعدام تمرکزی داشتند و این تمرکز عمدتا متوجه اعدام زندانیان سیاسی بود .

در سال های اخیر میزان اعدام ها افزایش یافته اما در مقابل تعداد گروه ها و سازمانهای مدافع حقوق بشر که به موضوع لغو مجازات اعدام توجه نشان می دهند نیز در حال افزایش است. حتی بسیاری از احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون به این موضوع توجه خاصی نشان می دهند.

"حقوق بشر ایران" همچنین راهپیمایی، . جلسات گفتگو و کنفرانسهای خبری با موضوع دمکراسی و حقوق بشر در ایران ترتیب می دهد.

این سازمان در سال ۲۰۰۹ به عضویت «ائتلاف جهانی بر علیه اعدم» درآمد.

محمود امیری مقدم یکی از بنیانگذاران و سخنگوی بین المللی این سازمان است.

برای طرح سوالات می توانید با سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران آقای محمود امیری مقدم تماس بگیرید.

شماره تلفن ۰۰۴۷۹۱۷۴۲۱۷۷

[email protected]

www.iranhr.net