/ IHRightsیک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده است، در زندان مرکزی رشت (لاکان) جهت اجرای حکم به سلول… https://t.co/7QsucLD23Q25 ژانویه

«عصای دست» آقا

8 دسامبر 18
«عصای دست» آقا
کارتون از بهنام محمدی