/ IHRightsحکم دست‌کم سه زندانی که دو تن از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی… https://t.co/9qwq6tql0H28 نوامبر

«عصای دست» آقا

8 دسامبر 18
«عصای دست» آقا
کارتون از بهنام محمدی