/ IHRightsهفته گذشته هشت زندانی در زندان رجایی شهر کرج #اعدام شدند. رسانه‌های رسمی پس از گذشت ۶ روز، اعدام یکی از این زندانی… https://t.co/XycqcxHySu24 Apr