/ IHRightsعاطفه رنگریز، فعال کارگری محبوس در زندان قرچک ورامین از تاریخ ۲۴ مهرماه در اعتراض به روند ناعادلانه قضایی پرونده‌اش… https://t.co/WcM5uzMrsu17 اکتبر

برنامه های ویدویی سازمان حقوق بشر ایران شامل ویدئو های "تلویزیون حقوق بشر ایران" و برنامه هفتگی "اعدام بس است" همراه با دیگر ویدئو های مربوط به مسائل حقوق بشری میشوند. هدف این برنامه علاوه بر اطلاع رسانی، نهادینه ساختن فرهنگ حقوق بشری و نشر ارزش های انسانی، چون احترام به زندگی و مخالفت با نقض حقوق بشر در هر صو.رت و شکل آن است. با به اشتراک گذاشتن این ویدئو ها ما را دراین راستا یاری کنید.

همه