/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

گزارش سالانه اعدام در ایران؛ ۲۰۲۱

28 آوریل 22

چهاردهمین گزارش سالانه اعدام در ایران، کاری است از سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO)  که با پشتیبانی سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۱ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این گزارش، تعداد اعدام‌های انجام‌شده در سال ۲۰۲۱ که به تأیید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، مشخص شده و روند اعدام‌های این سال با سال‌های پیش مورد مقایسه قرار گرفته است. طی این مقایسه، مواردی همچون تعداد اعدام‌های ماهانه، اتهام‌های اعدام‌شدگان و توزیع جغرافیایی اعدام‌ها نیز بررسی شده است. همچنین لیستی از کودک-مجرمان و زنان اعدام شده در سال ۲۰۲۱ در قالب جدول‌هایی در این گزارش درج شده است. 

این گزارش به جنبش لغو مجازات اعدام در ایران، از جمله جنبش بخشش به جای قصاص، می‌پردازد و نقش این جنبش را در محدود کردن استفاده از اعدام بررسی می‌کند. همچنین، نقشی که جامعه بین‌الملل می‌تواند در محدودسازی مجازات مرگ در ایران ایفا کند، مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۲۱ نتیجه کار سخت اعضای سازمان حقوق بشر ایران و داوطلبانی است که هر کدام بخشی از تهیه این گزارش، از جمله خبررسانی، مستند سازی، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگارش را برعهده گرفتند. ما به‌ویژه از منابع خود که در داخل ایران با گزارش اعدام‌های اعلام‌نشده و مخفیانه در ۲۶ زندان مختلف، خطر سنگینی را به جان می‌خرند، سپاسگزاری می‌کنیم. 

با توجه به شرایط بسیار دشوار، عدم شفافیت، خطرات و محدودیت‌هایی که مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با آن روبه‌رو هستند، این گزارش نمی‌تواند شامل تمامی موارد اجرای مجازات اعدام در ایران باشد. از جمله، اعدام‌هایی به ما گزارش‌ می‌شود که به دلیل فقدان جزئیات مورد نیاز و یا عدم امکان تایید موارد از طریق دو منبع جداگانه، در این گزارش درج نشده‌اند. با این حال، ما تلاش کرده‌ایم تا در گزارشی که پیش روی شماست کامل‌ترین و واقع‌گرایانه‌ترین آمار ممکن را در شرایط کنونی ارائه دهیم.

متن کامل گزارش