/ IHRightsمنصوره شجاعی در گفت‌وگو با مجله حقوق ما: جنبش زنان ایران با نیروی محدود در محاصره قوانین متحجر، وحشیانه و #زن‌ستیز… https://t.co/UowtXXYakb09 اوت

اعدام بس است - برنامه ۷۶

2 ژوئن 19
در این برنامه: پرونده اعدام کودک مجرمان مستند «بودن» در رابطه با اعدام کودکان «جان» داستانی از عماد‌الدین باقی در رابطه با اعدام تیزر «مادران» فیلمی کوتاه در رابطه با اعدام و بخشش، از ریکا زهتابچی، برنده اسکار ۲۰۱۹ مجلش خواهان حکم اعدام برای متهمین پرونده‌های اسیدپاشی شد یک ایالت دیگر در آمریکا مجازات اعدام را حذف کرد عقب نشینی برونئی از مجازات اعدام برای همجنسگرایان «چرا نه به اعدام» کاری از محمود مرادخانی (خواهرزاده علی خامنه‌ای)