/ IHRightsهمسایه میرود و هلش میدهد. پسر همسایه هم دچار خونریزی مغزی شده بود و فوت می‌کند». https://t.co/DZWKsFnqCq07 اوت

اعدام بس است ویژه - برنامه ۷۷

23 ژوئن 19
گفتگو با نیلوفر بیضائی، کارگردان، در رابطه با تئاتر «گمشدگان»، روایت هائی از اعدام‌های دهه ۶۰