/ IHRightsحکم یک زندانی کرد که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #زاهدان به اجرا درآمد… https://t.co/8jDSx8Zsa330 مه

اعدام بس است - برنامه ۱۸۹

19 مه
در این برنامه گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر ایران در عفو بین‌الملل، در رابطه با موج جدید اعدام‌ها در جمهوری اسلامی گفتگو با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائی، در رابطه با کارزار «داستان ما یکیست»