/ IHRightsحکم دست‌کم سه زندانی که دو تن از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی… https://t.co/9qwq6tql0H28 نوامبر

اعدام بس است - برنامه ۱۵۳

9 سپتامبر
در این برنامه: حکم اعدام برای دو فعال همجنسگرا در جمهوری اسلامی در گفتگو با پگاه بنی‌هاشمی، کارشناس حقوقی