/ IHRightsحکم دست‌کم سه زندانی که دو تن از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی… https://t.co/9qwq6tql0H28 نوامبر

اعدام بس است - برنامه ۱۵۵

23 سپتامبر
ویژه برنامه قتل مهسا (ژینا) امینی در گفتگو با محمد مقیمی - حقوقدان