/ IHRightsحکم دست‌کم سه زندانی که دو تن از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی… https://t.co/9qwq6tql0H28 نوامبر

اعدام بس است - برنامه ۱۵۶

30 سپتامبر
ویژه برنامه تظاهرات در ایران گفتگو با محمود امیری مقدم - مدیر سازمان حقوق بشر ایران ترانه‌های اعتراضی گل‌آذین : «ما زیادیم» و «حقمه» و صحبت‌های این هنرمند