/ IHRightsهفته گذشته هشت زندانی در زندان رجایی شهر کرج #اعدام شدند. رسانه‌های رسمی پس از گذشت ۶ روز، اعدام یکی از این زندانی… https://t.co/XycqcxHySu24 Apr

Tehran's "Daesh" rulers celebrating mass-execution of Sunni Kurds

2 Aug 16
Tehran's "Daesh" rulers celebrating mass-execution of Sunni Kurds
Tehran's "Daesh" rulers celebrating mass-execution of Sunni Kurds